FBiH u septembru posjetilo 140 hiljada turista, godišnji rast 25,4%

0
215
Najviše stranih turista bilo je iz Turske, Saudijske Arabije, Hrvatske i Njemačke

Federaciju BiH je u septembru 2023. godine ukupno posjetilo 140.336 turista (105.444 stranih i 34.892 domaćih gostiju), što je za 25,4% više u odnosu na septembar 2022. godine, a u odnosu na avgust 2023. godine manji je za 18,4%. Učešće domaćih turista je 24,9%, a stranih turista 75,1%.
Najviše stranih turista bilo je iz Turske (13.673), Saudijske Arabije (9.591), Hrvatske (9.357) i Njemačke (6.134)…
Ukupan broj noćenja turista u FBiH u septembru 2023. iznosio je 272.167 što je za 20% više u odnosu na septembar 2022. godine, a u odnosu na avgust 2023. godine manji je za 31,7%. Učešće domaćih turista je 24,8%, a stranih turista 75,2%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste
Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,6%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Saudijske Arabije (10,7%), Turske (8,9%), Hrvatske (7,4%), Njemačke (6,3%) i Sjedinjenih Američkih Država (5,2%) što je ukupno 38,5%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 61,5% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u septembru 2023. iznosio je 30.676 što je za 2,1% više u odnosu na septembar 2022. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 32,9%.