FBiH u septembru posjetilo više od 111 hiljada turista, godišnji rast 49,6%

Turisti su u Federaciji BiH u septembru ostvarili 225.934 noćenja, što je za 35,7% više nego u septembru lani

0
1371
U odnosu na avgust broj turista u FBiH smanjen je u septembru za 22,6 posto

Federaciju BiH je u septembru ove godine ukupno posjetilo 111.241 turista (stranih 79.014 i domaćih 32.227), što je za 49,6% više u odnosu na isti mjesec prošle godine, a u odnosu na avgust 2022. godine manji je za 22,6%. Učešće domaćih turista je 29%, a stranih turista 71%.
Ukupan broj noćenja turista u septembru 2022. iznosio je 225.934 što je za 35,7% više u odnosu na septembar lani, a u odnosu na avgust ove godine manji je za 34,8%. Učešće domaćih turista je 27,9%, a stranih turista 72,1%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (8,3%), Njemačke (6,9%), Turske (5,8%), Poljske (5,7%) i Francuske (5,5%), što je ukupno 32,2%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 67,8% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u septembru ove godine u FBiH iznosio je 29.947 što je za 6,6% više u odnosu na septembar 2021. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 28,5%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.