FBiH: Ukupan dug na kraju septembra 5,35 milijardi KM

0
1137
Predloženi budžet Federacije BiH za 2023. veći je 20,1 posto u odnosu na 2022. godinu

Vlada Federacije BiH danas je informirana o dugu za treći kvartal 2019. godine. Kako je navedeno, vanjski dug je na kraju ovog kvartala iznosio 4.666.785.375 KM ili 2.609.189.205 dolara. Nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti veći je nego u proteklom kvartalu za 39.224.248 KM odnosno za 0,85 posto. Dug izražen u dolarima je na kraju trećeg kvartala, u odnosu na podatak s kraja drugog, manji za 83.357.254 dolara ili 3,1 posto.
Tokom trećeg kvartala je, po osnovi vanjskog duga, ukupno bilo angažirano 68.300.343,25 KM u više valuta i od više kreditora.
U ovom periodu je, na ime glavnice i kamate, isplaćeno ukupno 118.438.917,87 KM. Od toga se 95.827.392,83 KM ili 80,91 posto odnosilo na otplatu glavnice, a 22.611.525,04 KM ili 19,09 posto na kamatu. U odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga (116.378.576 KM), realizacija je u trećem kvartalu iznosila 101,77 posto.
Ukupan unutarnji dug Vlade FBiH na kraju septembra 2019. iznosio je 683.877.510 KM (382.354.377 dolara) i u odnosu na protekli kvartal je veći za 0,002 posto odnosno 11.561 KM.
U trećem kvartalu održane su dvije aukcije vrijednosnih papira i to desetogodišnjih trezorskih obveznica od 30 miliona KM (održana 11. jula) i trogodišnjih trezorskih obveznica (održana 24. septembra) u istom iznosu.
U ovom kvartalu izvršena je isplata trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 40 miliona KM, čime je stanje duga Federacije BiH po osnovi kratkoročnih vrijednosnih papira jednako nuli. Također, tokom trećeg kvartala su otplaćene i dugoročne obveznice emitirane po osnovi neisplaćenih obaveza stare devizne štednje u iznosu od 19.987.463 KM. Preostali dug Federacije BiH po ovoj osnovi na dan 30.9.2019. iznosi 1.873.605 KM.
Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH na dan 30.9.2019. iznosi 5.350.662.884 KM ili 2.991.543.581 dolara i veći je od duga u proteklom kvartalu za 0,74 posto ili 39.235.809 KM.
Ukupan vanjski i unutarnji dug Vlade FBiH, u koji nisu uključene verificirane obaveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze spram zaposlenika i dobavljača bivšeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije, iznosi 5.338.328.950 KM ili 2.984.647.707 dolara i veći je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 0,74 posto ili 39.236.781 KM.