FBiH: Ukupan dug poreskih obveznika veći od 2,7 milijarde KM

0
758
Izvor: Poreska uprava Federacije BiH

Prema podacima Poreske uprave Federacije BiH, čak 4.647 privrednih subjekata u FBiH dugovalo je više od 50.000 KM po osnovu poreza, doprinosa i drugih naknada, a njihov ukupni dug na kraju septembra 2022. godine iznosio je 2 milijarde i 722,98 miliona KM. Od toga po osnovu glavnice dug je iznosio 2 milijarde i 76,68 miliona, a po osnovu kamata oko 646,30 miliona KM.
U pregledu poreskih obveznika koje je objavila Poreska uprava FBiH najveći dužnik je javno preduzeće Željeznice Federacije BiH sa ukupnim dugovanjem od 180,88 miliona KM (glavnica 168,07 miliona + kamata 12,81 milion KM).
Na drugom mjestu je Rudnik mrkog uglja Zenica, koji posluje u okviru koncerna Elektroprivreda BiH, sa ukupnim dugom u iznosu od 157.31 milion KM (143,28 miliona + 14.03 miliona KM), a slijedi rudnik Kreka sa dugom od oko 153,61 milion KM (148,86 miliona + 4,75 miliona KM).
Među pet najvećih dužnika je i sarajevsko preduzeće Gras sa ukupnim dugom oko 119,95 miliona KM (78,85 miliona + 41,10 miliona KM) te RMU Breza sa dugom od 116,13 miliona KM (112,34 miliona + 3,79 miliona KM).
Među deset najvećih poreskih dužnika u FBiH, čiji je dug premašio milijardu maraka, su i RMU Kakanj sa ukupnim dugom od 82,73 miliona KM, zatim sarajevska Hidrogradnja u stečaju sa dugom od 66,64 miliona KM, Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa dugom od 66,60 miliona KM, Autoceste FBiH sa dugom od 61,23 miliona KM i Željezara Zenica u stečaju sa ukupnim dugom od 51,75 miliona KM.