FBiH: Ukupni prihodi faktoring sektora porasli 29,9%, na 2,2 miliona KM

0
1323
U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, 99,6% se odnosi na faktoring sa pravom regresa

Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa u Federaciji BiH u 2019. godini iznosili su 2,2 miliona KM, i veći su za 29,9 posto u poređenju sa istim periodom 2018. godine, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) koja nadzire i rad faktoring sektora, u Federaciji BiH je u 2019. godini zaključen 351 ugovor o faktoringu ukupne nominalne vrijednosti otkupljenih novčanih potraživanja u iznosu od 175,8 miliona KM i ukupne vrijednosti isplaćenih obaveza kupaca prema dobavljačima (obrnuti faktoring) u iznosu od 2,3 miliona KM.
U odnosu na broj zaključenih ugovora o faktoringu u prethodnoj godini, u 2019. godini zabilježeno je povećanje broja zaključenih ugovora za 21%, dok nominalna vrijednost otkupljenih novčanih potraživanja i plaćenih obaveza kupaca prema dobavljaču takođe bilježi povećanje od 35,1% u odnosu na isti period prethodne godine.
Poslove faktoringa u FBiH u 2019. obavljale su četiri komercijalne banke, od kojih su tri članice međunarodnih bankarskih grupa sa sjedištem u zemljama članicama EU i jedna u pretežno domaćem vlasništvu. U četvrtom kvartalu 2019. godine, FBA je ukinula odobrenje za obavljanje poslova faktoringa jedinom registrovanom društvu za faktoring (Batagon factoring d.o.o. Sarajevo).