FBiH: Ukupni prihodi faktoring sektora u prvom kvartalu 0,4 miliona KM

0
1849
U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, 99,6% se odnosi na faktoring sa pravom regresa

Na nivou faktoring sistema Federacije BiH ukupan iznos otkupljenih novčanih tražbina u prvom kvartalu 2019. godine iznosio je 34,4 miliona KM, od čega se 34,1 miliona KM ili 99 posto odnosi na banke, a 0,3 miliona KM ili jedan posto na društvo za faktoring, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Inače, u faktoring sektoru FBiH u prvom kvartalu 2019. poslovalo je jedno registrirano društvo za faktoring (Batagon factoring d.o.o. Sarajevo), koje je započelo sa radom u prvom kvartalu 2018. godine i tri komercijalne banke, članice međunarodnih bankarskih grupa sa sjedištem u zemljama članicama EU, kroz zaključivanje ugovora o otkupu novčanih tražbina.
U prvom kvartalu 2019. godine pružaoci usluge faktoringa nisu obavljali poslove otkupa novčanih tražbina u inostranom faktoringu, niti poslove srodne faktoringu, saopćeno je iz Agencije za bankarstvo FBiH koje nadzire i rad lizing sektora.
Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa na nivou faktoring sistema u FBiH u prvom kvartalu 2019. godine iznose 0,4 miliona KM, od čega ostvareni prihodi banaka čine 97,7% ukupno iskazanog prihoda faktoring sistema u FBiH.
Ukupan broj zaključenih ugovora o faktoringu na nivou faktoring sistema u prvom kvartalu 2019. godine iznosio je 52, od čega je 48 ugovora ili 92,3% zaključeno sa pravom regresa, dok se četiri zaključena ugovora ili 7,7% odnose na faktoring bez prava regresa. U odnosu na prvi kvartal prošle godine broj zaključenih ugovora o faktoringu smanjen je za 17 ugovora ili 24,6%, a broj aktivnih ugovora o faktoringu iznosio je 76, što je u odnosu na prvi kvartal lani povećanje za četiri ugovora ili 5,6%.