FBiH: Ukupni prihodi u prvom kvartalu 1,8 milijardi KM, godišnji pad za 3,7%

0
326
Za potrebe ovog istraživanja anketa se provodi na području cijele BiH

Federalna vlada na današnjoj sjednici je prihvatila pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji FBiH za mart i za prva tri mjeseca 2021. godine. U martu je ukupan nivo mjesečnog ostvarenja prihoda po osnovi in/direktnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosila 645,8 miliona KM. To je za oko 16 miliona KM više u odnosu na isti mjesec 2020. godine, kada su, usljed preventivnih epidemioloških mjera, u drugoj polovini mjeseca već djelimično bila narušena privredna kretanja.
U cijelom prvom kvartalu 2021. ukupni prihodi iznosili su 1.812,2 miliona KM i za 3,7 posto su manji u odnosu na isti period protekle godine. Ipak, prihodi zabilježeni u martu 2021. godine su, u odnosu na mart 2019. godine, ponovo uspostavili trend rasta i veći su za 3,8 posto ili za 23,7 miliona KM.
Vlada FBiH je danas prihvatila i konsolidirani pregled ostvarenja javnih prihoda u Federaciji BiH za 2020. godinu, kojim su obuhvaćeni Budžet FBiH, budžeti kantona, vanbudžetski fondovi, javni prihodi upravitelja za ceste i autocesta, te ostalih korisnika javnih sredstava u FBiH koji su izvan trezorskog sistema.
Ukupan nivo naplaćenih javnih prihoda u Federaciji BiH u 2020. godini iznosio je nešto više od 8.803 miliona KM i manji je za 6,4 posto u odnosu na ostvarenje iz 2019. godine.