FBiH: Uvode se još tri vrste lizinga – direktni, indirektni i povratni

0
5423
Ukupna aktiva lizing sektora u FBiH krajem septembra 2023. iznosila je 525,5 miliona KM

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je danas većinom glasova i bez rasprave Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu.
Ministrica finansija FBiH Jelka Milićević obrazložila je da su osnovni razlozi za izmjene i dopune tog zakona stvaranje pretpostavki za daljnji razvoj i jačanje tržišta leasinga.
Osim sadašnjeg finansijskog i operativnog leasinga, dodaju se još tri vrste – direktni, indirektni i povratni leasing u cilju detaljnog definiranja leasing ugovora, što je obaveza svih subjekata koji obavljaju poslove u toj oblasti, navela je Milićević.
Izmjenama i dopunama Zakona, predloženo je produženje roka za ukidanje dozvole za rad leasing društva sa šest mjeseci na godinu dana od dana dobijanja dozvole.
Stvaraju se pravne pretpostavke da vlasnik leasing društva može odlučiti o prestanku poslovanja i nastavku poslovanja kao drugo privredno društvo, ali uz obavezu društva da prethodno prenese portfolio na drugo leasing društvo uz suglasnost odgovarajuće agencije. Tako bi se izbjegla likvidacija leasing društva, obrazložila je ministrica Milićević.