FBiH: Uz julske penzije danas isplata i jednokratne novčane pomoći penzionerima

0
304
Ukupno je oko 245 miliona KM potrebno za isplatu penzija za februar 2023.

U Federaciji BiH je danas počela isplata julskih penzija i jednokratne novčane podrške penzionerima preko Jedinstvenog računa trezora FBiH.
Iz Federalnog zavoda za penzijsko-mirovinsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) je najavljeno da ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za juli iznose oko 233 miliona KM. Najniža penzija iznosi 382,18 KM, zagarantovana 478,91 KM, a najviša 2.174,48 KM.
Jednokratna novčana podrška u iznosu od po 120 KM isplaćuje se korisnicima penzija koji ostvaruju pravo do visine zagarantovane penzije i zagarantovanu penziju (478,91 KM), a iznos od 100 KM korisnicima penzija koji ostvaruju pravo iznad visine zagarantovane penzije. Korisnicima prava na djeljivu porodičnu penziju pripada isplata djeljivog novčanog iznosa.
Sredstva za isplatu jednokratne novčane podrške, u iznosu većem od 41,7 miliona KM, osigurana su u Budžetu FBiH za 2021. godinu, a isplaćena su na osnovu Uredbe o jednokratnom novčanom iznosu penzije kao podrška penzionerima u FBiH, koju je Vlada Federacije donijela 16. jula ove godine.
U skladu sa ovom uredbom, svim korisnicima penzija Federalnog zavoda za PIO koji su rezidenti BiH, uz julsku penziju će biti isplaćen i jednokratni novčani iznos u svrhu poboljšanja materijalnog položaja korisnika penzije, a radi dodatnih troškova zdravstvene zaštite koji su nastali kao posljedica pandemije virusa Covid-19.