FBiH: Vrijednost investicija u stalna sredstva u 2020. blizu 3,4 milijarde KM

0
352
Direktna strana ulaganja u BiH iznosila su 1,2 milijarde KM u 2022. godini

Vrijednost ukupno ostvarenih investicija u stalna sredstva u Federaciji BiH za 2020. godinu (prvi rezultati) iznosi 3 milijarde i 388 miliona KM. U odnosu na 2019. godinu, ostvarene investicije u stalna sredstva u 2020. godini su manje za 7,2 posto, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Posmatrano prema djelatnosti investitora najveće učešće u ostvarenim investicijama u 2020. godini je zabilježeno u sljedećim područjima djelatnosti: Prijevoz i skladištenje 15,0%;
Prerađivačka industrija 14,8%; Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 13,8%; Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje 11,2%; Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 9,1%.