FBiH: Za fond solidarnosti 10,2 posto prihoda iz zdravstvenog osiguranja

0
1335
Vlada FBiH donijela je Odluku o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti FBiH za 2019.

Vlada FBiH danas je donijela Odluku o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije BiH za 2019. godinu.
S ciljem osiguranja sredstava za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji Federacije BiH, u fond solidarnosti će u 2019. godini, biti izdvajano 10,2 posto od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.
Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćuju se na račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za uplatu izdvojenih sredstava fonda solidarnosti prema Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova po važećim stopama i usmjeravaju se u omjeru 89,8 posto na račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i 10,2 posto na račun fonda solidarnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.
Vlada FBiH će u roku od 15 dana obavijestiti Parlament FBiH o ovoj odluci, a bit će primjenjivana od 1.1.2019. godine.