FBiH: Za isplatu oktobarskih invalidnina osigurano 39,2 miliona KM

0
418
FMF: Nalozi za isplatu invalidnina su upućeni prema bankama

U Budžetu Federacije BiH za 2021. godinu osigurana su sredstva za isplatu vojnih i civilnih invalidnina za oktobar u ukupnom iznosu od 39,2 miliona KM.
Federalno ministarstvo finansija danas je uplatilo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, te nositelje ratnih priznanja za oktobar 2021. godine, u ukupnom iznosu od 26.491.686,36 KM.
Također, osigurana su sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoći, te invalidnina za civilne žrtve rata za oktobar u ukupnom iznosu od 12.752.020,70 KM.
Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno je iz Vlade FBiH.