FBiH za izgradnju autocesta i brzih cesta izdvaja 199,4 miliona KM

0
420
Vlada Federacije BiH usvojila Program utroška sredstava za 12 cestovnih projekata

Vlada Federacije BiH je danas na prijedlog resornog ministarstva usvojila Program utroška dijela sredstava ‘Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta’ u iznosu od 199,4 miliona KM. Ovim programom, za koji su sredstva utvrđena ovogodišnjim budžetom, biće finansirano 12 projekata na području Federacije BiH.
Za izgradnju brze ceste Lašva – Travnik – Jajce u dužini od 10,8 kilometara, planirano je 24,4 miliona KM, za brzu cestu Lašva – Nević polje 34,7 miliona KM, dok će za dionicu prolaz kroz poslovnu zonu Vitez na brzoj cesti Lašva – Nević polje, biti izdvojeno 13,5 miliona KM. Sredstva su namjenjena za projektovanje, eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor.
Pet miliona KM predviđeno je za eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor tokom izgradnje južne obilaznice Mostara.
Za izgradnja brze ceste Prača – Goražde, Lot 1 i Lot 2 tunel Hranjen – faza 1., biće izdvojeno 35 miliona KM za eksproprijaciju i građevinske radove.
Planirano je 5,1 milion KM za spajanje magistralnih cesta M17 i M17.4, sanaciju i rekonstrukciju magistralnih cesta i rasvjete na M17 Ortiješ u gradu Mostaru, te 22 miliona KM za poddionicu Šićki Brod – Đurđevik, na trasi ceste Tuzla – Sarajevo.
Tri i po miliona KM predviđeno je za studije, projektovanje i revizije na izgradnji gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup – Buća Potok – Pofalici – Velešići – Bentbaša.
Za izgradnju autoceste Orašje – Tuzla, dionica Maoča – Tuzla, Lot V Čanići – Tuzla u dužini od 8 kilometara biće izdvojeno 30,5 miliona KM.
Kada je riječ o izgradnji brze ceste Bihać – Cazin – Kladuša – Republika Hrvatska, planirano je 4,8 miliona KM za dionicu Bihać – Cazin, poddionica Kamenica – Bisovac.
Za projektovanje, eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor na izgradnji brze ceste Mostar – Šroki Brijeg – granica Republike Hrvatske, poddionica Mostar Sjever – Vikovići osigurano je 17,9 miliona KM, dok će za građevinske radove na sanaciji i rekonstrukciji magistralne ceste Garež – Ustikolina, biti izdvojeno 3 miliona KM.
Implementatori projekata su JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar i JP Ceste FBiH d.o.o Sarajevo, a o načinu utroška odobrenih sredstava biće potpisani Ugovori između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenih projekata. Sredstva će se prenositi u tranšama na račun implementatora odobrenih projekata nakon što Ministarstvu dostave dokaze o izvedenim radovima ili uslugama.