FBiH: Za izgradnju željezničke infrastrukture 5,3 miliona KM

0
486
Od UIO BiH traži se izuzeće plaćanja putarine ŽFBiH na dizel gorivo za pogon šinskih vozila

Vlada Federacije BiH danas je usvojila Program utroška preostalog dijela sredstava kapitalnog transfera javnim poduzećima Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, namijenjenog za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture u iznosu od 5.327.000 KM.
Za ugradnju optičkog kabla sa aktivnom opremom na dionici elektrovučne podstanice (EVP) Banlozi – Maglaj bit će utrošeno 2.486.000 KM, a za investiciona ulaganja u gornji sloj pruge na dionici stanica Sarajevo Putna – Podlugovi 2.841.000 KM.
Željeznice FBiH će za odobreni sredstava povećati udio državnog u temeljnom kapitalu ovog društva i o tome informirati nadležno ministarstvo.