FBiH: Za poreze, doprinose i takse u januaru uplaćeno 414,53 miliona KM

0
769
Smanjenjem zbirne stope doprinosa Vlada RS želi postići poresko rasterećenje rada

Porezni obveznici Federacije BiH u januaru ove godine uplatili su 414.530.971 KM javnih prihoda, što je za 7,75 posto ili za 29.815.498 KM više u odnosu na januar prošle godine, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.
Po kantonima u FBiH najveća naplata poreza u januaru 2019. je u Sarajevskom kantonu (156.350.682 KM ili 37,72%), Tuzlanskom (62.253.402 KM ili 15,02%), Hercegovačko-neretvanskom (54.551.858 KM ili 13,16%), Zeničko-dobojskom (50.260.077 KM ili 12,12%)…
Ukupna naplata direktnih poreza u januaru 2019. u odnosu na isti mjesec prošle godine, veća je za 10.815.628 KM ili za 8,49 posto.
U strukturi direktnih poreza je naplaćeno – poreza na dobit u iznosu od 20.760.461 KM, što je više za 18,63 posto ili za 3.259.856 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 19,98 posto ili za 2.638.290 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 14,47 posto ili za 621.566 KM. Porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 16.701.816 KM, što je više za 0,03 posto ili za 5.786 KM, dok su ostali porezi naplaćeni u iznosu od 90.372 KM što je za 41,29 posto ili za 63.555 KM manje.
Porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 38.045.277 KM, što je povećanje za 15,9 posto ili za 5.220.351 KM, dok su naknade i takse naplaćene u iznosu od 39.020.163 KM, što je povećanje za 0,69 posto ili za 267.445 KM.
U januaru su naplaćeni i doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 276.005.631 KM, što je u odnosu na januar 2018. povećanje za 18.958.509 KM ili za 7,38 posto.
U januaru ove godine naplaćeni doprinosi za PIO/MIO iznose 156.724.537 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje 106.896.518 KM, te doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 12.384.576 KM, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.