FBiH: Za projekte cestovnog transporta u 2019. planirano 491,61 miliona KM

0
849
Direktna strana ulaganja u BiH iznosila su 1,2 milijarde KM u 2022. godini

Vlada Federacije BiH se upoznala s Programom javnih investicija (PJI) FBiH za period 2019.-2021. godina, koji obuhvata podatke o ukupno 108 projekata. Njihova ukupna vrijednost je 15.811,87 miliona KM, od čega se 12.094,20 miliona KM odnosi na 66 kandidiranih projekata i 3.717,67 miliona KM na 42 projekata čija je provedba u toku.
Od 3.717,67 miliona KM, kolika je ukupna vrijednost projekata u provedbi, u periodu 2019.-2021. planirana su ulaganja u ukupnom iznosu od 1.951,32 miliona KM, od čega u 2019. godini 813,8 miliona KM. U 2020. godini planirano je ulaganje od 718,02 miliona KM i u 2021. godini 419,5 miliona KM.
Od ukupno planiranih 913,8 miliona KM u 2019. godini, najviše sredstava je planirano iz ino izvora (689,33 miliona KM), i to 652,13 miliona KM iz kredita i 37,2 miliona KM iz grantova.
Planirano domaće finansiranje u periodu 2019.-2021. iznosi 322,37 miliona KM, od čega u 2019. godini 124,46 miliona KM, i to iz budžetskih sredstava 33,17 miliona KM i 89,57 miliona KM vlastitim finansiranjem javnih kompanija.
Najviše ulaganja u 2019. godini planirano je u projekte iz sektora cestovnog transporta (491,61 miliona KM), proizvodnje i snabdijevanje energijom (172,84 miliona KM) i vodosnabdijevanja i sanitacije (237,27 miliona KM), što zajedno čini 88,11 posto ukupnih ulaganja u 2019. godini.