FBiH: Za zapošljavanje 18.000 nezaposlenih u 2020. planirano 91,4 miliona KM

0
888
Za angažovanje 1.649 nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo planirano oko 17,7 miliona KM

Vlada FBiH danas je dala saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu. Kroz programe sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke cilj je zaposliti 18.000 osoba s evidencije nezaposlenih u FBiH s posebnom rodnom i socijalnom osjetljivošću radi jačanja njihove konkurentnosti i brže integracije na tržištu rada, te stvaranja uslova za sticanje prvog radnog iskustva i samozapošljavanje. Za realizaciju ovih programa u 2020. godini planirano je 91.423.498 KM.
S ciljem osiguranja sredstava federalne solidarnosti, namijenjenih finansiranju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji FBiH, Federalna vlada je donijela Odluku da će u 2020. godini u Fond solidarnosti FBiH biti izdvajano 10,2 posto od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Od ukupnog iznosa, 89,8 posto usmjerava se na računa kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, a 10,2 posto na propisani račun izdvojenih sredstava Fonda solidarnosti.