FBiH: Zbirna stopa doprinosa smanjuje se sa 41,5 na 33,5 posto, ali…

Na primanja iz osnova privremenih i povremenih poslova, povremenih samostalnih djelatnosti, dopunskog rada i ostalih aktivnosti bit će obračunavan doprinos za PIO po stopi 18,5 posto ukoliko je osiguran po drugom osnovu

0
2349
Smanjenjem zbirne stope doprinosa Vlada RS želi postići poresko rasterećenje rada

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila prijedloge dva važna zakona kojima se provode ciljevi iz Reformske agende, a pripremljena su nakon javne rasprave na temelju zaključaka oba doma Parlamenta FBiH.
Riječ je o Prijedlogu zakona o doprinosima i Prijedlogu zakona o porezu na dohodak.
Predložene odredbe zakona o doprinosima imaju za cilj da, uz nižu zbirnu stopu doprinosa i istodobno proširenje osnovice za obračun, bude povećan obuhvat obveznika doprinosa i zadrži neutralan utjecaj na prihode izvanbudžetskih fondova i smanjena krutost sistema doprinosa u FBiH u odnosu na zemlje u okruženju i druge evropske zemlje.
Utvrđene odredbe će rezultirati pojednostavljenjem obračunavanja i plaćanja doprinosa, jačanjem nadzorne funkcije i finansijske discipline, a usaglašene su sa odredbama Zakona o radu i Zakonom o penziono-invalidskom osiguranju (PIO).
Novim rješenjima ukidaju se doprinosi na teret poslodavca, a zbirna stopa doprinosa smanjuje sa sadašnjih 41,5 posto na 33,5 posto. Istodobno je proširena osnovica za obračun doprinosa, osim na plate i na naknade za topli obrok i regres.
Na primanja iz osnova privremenih i povremenih poslova, povremenih samostalnih djelatnosti, dopunskog rada i ostalih aktivnosti (ugovori o djelu ili autorskom djelu, po osnovu rada u komisijama, radnim tijelima i slično) bit će obračunavan doprinos za PIO po stopi 18,5 posto ukoliko je osiguran po drugom osnovu. Ukoliko nositelj ovih primanja nije osiguran po drugom osnovu, obveznik je doprinosa za PIO po stopi 18,5 posto i doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopi 13,5 posto, s tim da će uplaćeni doprinosi za PIO biti uključeni u penzionu osnovicu sukladno Zakonu o PIO.
Zakon sadrži i određena izuzeća i povlaštene osnovice na koji se obračunavaju doprinosi za zaposlenike u rudnicima uglja, te niskoakumulativnim djelatnostima kao što su tekstilna, kožarska i industrija obuće i stari zanati.
I dalje su ostale niske osnovice i za samostalne poduzetnike u obrtu i srodnim djelatnostima, poljoprivredi i šumarstvu.
Vlada FBiH danas je utvrdila i Prijedlog zakona o porezu na dohodak koji obuhvata oporezivanje dohotka fizičkih osoba, a njime je proširena porezna osnovica dohotka, zbog povezanog sistema plate i u oporezivanje uključene i do sada neoporezive naknade kako bi stope doprinosa mogle biti smanjene, bez ugrožavanja naplate doprinosa u vanbudžetske fondove, a posebno PIO.

Vezani tekst:  Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o porezu na dohodak; plata do 700 KM neće se oporezivati

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here