FDA odobrio prodaju IQOS-a u SAD

0
1325
IQOS može biti komercijalizovan u SAD, potvrdio FDA

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) potvrdila je da je IQOS, elektronski sistem za zagrijavanje duhana, usklađen sa principom zaštite javnog zdravlja i odobrila je njegovu prodaju u Sjedinjenim Američkim Državama.
Odluka FDA usjledila je nakon sveobuhvatne analize zahtjeva za komercijalizaciju (PMTA – premarket tobacco product application) koju je kompanija Philip Morris, proizvođač ovog uređaja, zajedno sa kompletnom naučnom dokumentacijom, agenciji predala 2017. godine.
Za razliku od cigareta, IQOS zagrijava, a ne sagorijeva duhan. To je prvi elektronski uređaj za zagrijavanje duhana koji je od FDA dobio dozvolu za prodaju u SAD. U skladu sa zakonom iz 2009. godine, ova agencija je ovlaštena da reguliše tržište duhanskih proizvoda, što podrazumijeva i nadzor nad inovativnim proizvodima iz ove oblasti.
Komentarišući odbrenje FDA-a, Andre Kalancopulos, CEOPhilip Morris International (PMI) je izjavio da ovakva odluka predstavlja važan korak naprijed za 40 miliona Amerikanaca koji puše klasične cigarete. “Do sada je 7,3 miliona ljudi širom svijeta potpuno prešlo sa tradicionalnih cigareta na IQOS. Cilj svih nas u kompaniji Philip Morris je da potpuno zamijenimo cigarete bezdimnim proizvodima koji predstavljaju kombinaciju sofisticirane tehnologije i napredne nauke“, rekao je Kalancopulos naglasivši da je odluka FDA istorijska prekretnica na putu ka tom cilju.
PMI će komercijalizovati IQOS u SAD kroz ekskluzivnu sardnju sa Altria Grupom. Prema riječima CEO-a, kompanija podržava i strogo će se pridržavati smjernica za komercijalizaciju koje je propisao FDA, a koji omogućavaju da IQOS dopre isključivo do onih kojima je i namijenjen – do punoljetnih pušača.