FDS brisana sa Liste firmi sa državnim kapitalom

0
2574
Badeco Adria smanjenuje kapital radi povlačenja vlastitih dionica

Federalna vlada danas je izmijenila Uredbu o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH.
Na ovaj način je s Liste ovih društava iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izbrisana Fabrika duhana Sarajevo (FDS) d.d. Sarajevo, koja je potpuno privatizirana prodajom u iznosu od 39,91 posto državnog kapitala od 15.9.2016. godine.
Kompletan proces prodaje je, u skladu sa Zakonom o privatizaciji, vodila Agencija za privatizaciju u FBiH.