Feđa Morankić: ASA Osiguranje u 2016. ostvarilo 18 posto rasta premije

Premija osiguranja dostigla je oko 20 miliona KM. ASA Osiguranje je zadržalo lidersku poziciju sa visokih 97,5 posto isplaćenih odštetnih zahtjeva. U saradnji sa ASA Bankom u 2017. kreirat ćemo nove banko proizvode, a sa novom članicom ASA Prevent grupacije, Poliklinikom Eurofarm, planiran je razvoj i prodaja proizvoda zdravstvenog osiguranja, rekao je direktor i predsjednik Uprave ASA Osiguranja Feđa Morankić, u intervjuu za poslovni portal Profitiraj.ba

0
82882
Feđa Morankić, direktor i predsjednik Uprave ASA Osiguranja

Autor: Mirsad Pehilj / Profitiraj.ba

ASA Osiguranje d.d. Sarajevo je prema preliminarim poslovnim rezultatima imalo uspješnu 2016. godinu, sa premijskim rastom od 18 posto i premijom od oko 19,60 miliona KM, što se pozitivno odrazilo i na rast tržišnog udjela vaše osiguravajuće kuće. Da li su ti rezultati ostvareni u skladu s vašim planskim zadacima?

Porast premije osiguranja od 18 posto odnosno više nego dvostruki rast premije u odnosu na rast tržišta osiguranja je rezultat koji je, u svakom slučaju, vrijedan pažnje. Prema ocjeni Uprave ASA Osiguranja, ostvaren je vrlo dobar rezultat koji prevazilazi poslovni plan za 2016. godinu. Ono što je dobro, obzirom na ostvareni brži rast jeste i znatno unapređenje naše tržišne pozicije i učešća.

Da li je porast premije više zastupljen kod obaveznih osiguranja ili kod dobrovoljnih vidova osiguranja?

Planom poslovanja za 2016. godinu koji je postavljen pred Upravu Društva, pored ostvarivanja ukupnih planiranih vrijednosti, postavljen je i zadatak ostvarenja izbalansiranog rasta premije u smislu zadržavanja trendova rasta obaveznog osiguranja ali i bržeg rasta dobrovoljnih vidova osiguranja. Na naše veliko zadovoljstvo, i taj dio plana smo uspješno realizovali. U 2016. godini imali smo porast premije obaveznog osiguranja od 9 posto dok su svi drugi vidovi dobrovoljnog osiguranja, rasli po stopi višoj od 25 posto. U kumulativnom iznosu, to je doprinijelo da ukupni rast premije osiguranja na nivou Društva iznosi 18 posto a isto je uticalo na to, da je došlo do značajnog smanjenja udjela premije obaveznog osiguranja u ukupnoj strukturi premijskih prihoda, sa 64 na 61 posto.

Širenjem poslovanja i na područje Republike Srpske postali ste mnogo konkurentnije osiguravajuće društvo na tržištu BiH. U kojem procentualnom omjeru na vaš ukupan premijski rast doprinosi biznis sa područja RS-a, a koliko iz FBiH?

ASA Osiguranje na području Republike Srpske posluje više od dvije godine i u tom periodu smo uspjeli da, u najvećoj mjeri na racionalan i efikasan način, organizujemo i uredimo našu poslovnu mrežu. To znači da smo zastupljeni u svim velikim sjedištima kao što su Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Istočno Sarajevo, Doboj, Trebinje ali i u manjim gradovima i sredinama koje su značajne u smislu premijskog potencijala. To je doprinijelo da Društvo dobije dodatnu dimenziju obzirom da smo svoje poslovanje organizovali na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine. Naravno, značajan doprinos jeste i uvećanje premijskih prihoda. Ukupno učešće premije osiguranja na području Republike Srpske, iznosi 16 do 17 posto stim da moram istaći da smo mi u 2016. godini ostvarili približno jednak rast premije osiguranja i na području FBiH kao i na području RS-a.

Liderska pozicija u isplati šteta

Kada su u pitanju ostali parametri poslovanja, u kojoj mjeri je ASA Osiguranje zaključno sa decembrom 2016. ispunilo zacrtane planirane veličine? Tu prije svega mislimo na kvotu troškova, ažurnost isplate šteta i efikasnost poslovanja.

Možemo reći da smo u segmentu efikasnosti obrade i isplate odštetnih zahtjeva u poslovnoj 2016. godini, kao i prethodne tri godine, zadržali lidersku poziciju sa visokih 97,5 posto isplaćenih odštetnih zahtjeva. Sa 31.12.2016. godine u rezervi je ostalo 127 šteta što govori u prilog jednom izuzetnom rezultatu koji je, po nama, najbitniji segment poslovanja osiguravajućeg društva. Sa druge strane, bez obzira na vrlo izazovnu godinu, agresivnog ulaska na tržište tri nova osiguravajuća društva kako na području FBiH i RS-a, 2016. godinu smo uspjeli završiti sa kvotom troškova koja je niža u odnosu na kvotu troškova iz 2015. godine te smo u vezi sa tim, uspjeli ostvariti dio poslovnog plana koji je vezan za planiranu dobit.

ASA Osiguranje, domaća osiguravajuća kuća, već četvrtu godinu zaredom zadržala je lidersku poziciju u brzini obrade i isplate odštetnih zahtjeva. Kako to uspijevate imajući u vidu na brojnost i finansijsku moć osiguravajućih društava sa stranim kapitalom?

Prije četiri godini je napravljen totalni reinženjering kada je u pitanju sektor šteta. Mi u ASA Oiguranju imamo relativno malu ali vrlo kvalitetnu ekipu ljudi, direktora, rukovodioca i claim menadžera koje smo u prethodnom periodu pripremali i osposobljavali što je upravo i dovelo do ovakvih rezultata. Procese smo u cjelosti pojednostavili, prilagodili klijentima, te smo uspjeli da sa dodatnim inovacijama iz godine u godinu obezbjedimo povećanje efikasnosti isplaćenih šteta. Dakle, odgovor na to pitanje da smo novim, modernim procesima, racionalnijim i jednostavnijem rješenjem omogućili ostvarivanje rezultata a da time nismo uzgubili kontrolu nad procesom obrade odštetnih zahtjeva.

ASA Osiguranje je potpisnik Sporazuma o uslužnom rješavanju materijalnih šteta iz osnova automobilske odgovornosti. Kakvi su vam rezultati po tom pitanju i da li su klijenti zadovoljni načinom realizacije?

Mislim da je potpisani sporazum opravdao očekivanja njegovih potpisnika. Smatram da smo u prethodnom periodu, od gotovo već dvije godine, uspjeli i obezbjedili da ovaj proces nesmetano funkcioniše. A najveći benefit imaju naši klijenti. Po meni su se sada stvorile pretpostavke da se sporazum dalje razvija u smislu povećanja iznosa odnosno uključivanja nematerijalnih šteta i eventualno uključivanje novih društava za osiguranje a sve sa ciljem povećanja broja klijenata koji bi bili uključeni u ovaj proces. U svakom slučaju, to smatram dobrim i uspješnim projektom i drago nam je da smo učesnik u istom.

Autoodgovornost je dalje najzastupljenija stavka u bilansima osiguravajućih kuća, a s njom i ‘rat cijenama’ koje dovodi i do nelojalne konkurencije. Kakva je strategija ASA Osiguranja po tom pitanju?

Strategija ASA Osiguranja po tim pitanju za naredne četiri godine je vrlo jasna i precizna. A to je kontinuiran, stabilan i organski porast premije obaveznog osiguranja. Istovremeno to znači značajniji, brži i intenzivniji porast dobrovoljnih vidova osiguranja. U skladu sa strategijom poslovanja za period 2017. – 2020. godine, naš plan je da se učešće obaveznih osiguranja svede na manje od 50 posto od ukupne premije osiguranja.

Inovacije u ponudi proizvoda

Planirate li uvođenje novih inovacija u poslovanju u 2017. godini? Podsjetit ću da ste u proteklom periodu uveli web aplikaciju novog procesa prijave, procjene i likvidacije šteta iz osnova osiguranja vozila čime ste prvi na bh. tržištu ponudili model rješavanja šteta u roku od 24 sata.

Inovacije za 2017. godinu kada je ASA Osiguranje u pitanju, bit će prije svega u kreiranju novih banko proizvoda sa ASA Bankom, novom velikom domaćom bankom na tržištu, članicom ASA Prevent grupacije. Planirano je mnogo novih kreativnih proizvoda koji će biti u ponudi našim klijentima. Sa druge strane, u saradnji sa također novom članicom naše grupacije, Poliklinikom Eurofarm planiran je intenzivni rad na razvoju i prodaji proizvoda zdravstvenog osiguranja od kojih smo većinu već razvili i kreirali. Ove dvije aktivnosti će u narednom periodu biti propraćene marketing i medijskim aktivnostima.
Ono što bih također posebno naveo u dijelu pretpostavki inovacija jeste da ćemo mi u ASA Osiguranju, u 2017. godini nabaviti novo IT, sveobuhvatno rješenje koje će prema procjeni Uprave i menadžmenta Društva, stvoriti pretpostavke za dalje inovacije u dijelu proizvoda i procesa koji su vezani za osiguranje. Očekujemo da u cjelosti novu aplikaciju implementiramo u 2017. godini.

Kakvi su vaši planovi za 2017. godinu i možete li, realno, zadržati dvocifrenu stopu rasta premije?

U skladu sa planom poslovanja, možemo reći da je predviđen porast premije u iznosu od 10 posto godišnje i vjerujem da bez obzira na trenutne izazove na tržištu, iste možemo ostvariti. Ostvareni rezultati od 14 posto porasta premijskih prihoda iz januara mjeseca ove godine, tome govore u prilog. Očekujemo da ćemo u 2017. godini biti u okvirima plana.

Poslovna saradnja sa fudbalskom zvijezdom Miralemom Pjanićem značajno je ojačala i imidž vaše osiguravajuće kuće. Da li će Pjanić i u narednom periodu biti zaštitno lice ASA Osiguranja?

Da. Miralem Pjanić će i u narednom periodu biti zaštitno lice stim da će promocija same saradnje između našeg Društva i Miralema Pjanića ići u drugom pravcu. Fokus će biti na proizvodima, a manje na samom imidžu Društva koji je, kako ste i sami kontatovali, znatno ojačao pa smatramo da se u ovom egmentu ne trebamo fokusirati isključivo na Image kampanju nego da aktivnosti možemo voditi u smislu promocije pojedinih proizvoda ASA Osiguranja.