Federacija BiH: Banke u 2021. poslovale sa dobiti od 293,6 miliona KM

0
104
U Federaciji BiH sve banke u 2021. godini poslovale pozitivno (Izvor: FBA)

Bankarski sektor u Federaciji BiH je u 2021. godini iskazao pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 293,6 miliona KM, što je za 119,3 miliona KM više u odnosu na prethodnu godinu, kada je pandemija značajnije uticala na profitabilnost banaka.
Prema izvještaju koje je objavila Agencija za bankarstvo FBiH (FBA) svih 14 banaka sa sjedištem u Federaciji iskazale su dobit za 2021. godinu.
Prema izvještajnim podacima banaka, u 2021. su ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 1,2 milijarde KM i u odnosu na isti period prethodne godine veći su za 53,6 miliona KM ili za 4,6%.
U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 56,5%, dok operativni prihodi učestvuju sa 43,5%. Na godišnjem nivou, došlo je do smanjenja učešća prihoda od kamata i sličnih prihoda za 3,5 procentnih poena, koliko iznosi povećanje učešća operativnih prihoda. Ukupni kamatni i slični prihodi su u 2021. u odnosu na godinu ranije smanjeni za 10,3 miliona KM ili 1,5%.
Ukupni rashodi na nivou bankarskog sektora u FBiH u 2021. godini iznosili su 891,8 miliona KM i u odnosu na godinu ranije manji su za 86,3 miliona KM ili 8,8%. U strukturi ukupnih rashoda, dominiraju nekamatni rashodi sa učešćem od 86,5%, dok rashodi od kamata i slični rashodi učestvuju sa 13,5%. Povećano je učešće rashoda od kamata za 0,2 procentna poena, za koliko je smanjeno učešće nekamatnih rashoda.
U 2021. godini je ukupna neto aktiva banaka u FBiH iznosila 25,9 milijardi KM i za 1,5 milijardi KM ili 6,1% je veća u odnosu na 2020. U strukturi aktive banaka najveće učešće imaju neto krediti (57,1%).
Ukupan kapital banaka na kraju 2021. godine iznosio je 3,1 milijardu KM i povećan je za 42,1 milion KM ili za 1,4% u odnosu na 2020. godinu.
Regulatorni kapital banaka iznosio je 2,9 milijardi KM i veći je za 154,3 miliona KM ili 5,7% u odnosu na 2020. godinu. U isto vrijeme, osnovni kapital i redovni osnovni kapital banaka iznosili su 2,7 milijardi KM, i veći je za 152,5 miliona KM ili 5,9%, a dopunski kapital iznosio je 118,9 miliona KM, i povećan je za 1,9 miliona KM ili 1,6%. U strukturi regulatornog kapitala banaka osnovni kapital učestvuje sa 95,8% (2020: 95,7%), dok dopunski kapital učestvuje sa 4,2% (2020: 4,3%).
Posljednjih nekoliko godina adekvatnost kapitala bankarskog sektora održavana je kontinuirano iznad 15%, što je zadovoljavajuća kapitaliziranost na nivou sektora, navodi FBA.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here