Federacija BiH: BDP u 2019. porastao 5,2 posto

0
611

Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama (prvi rezultati) u Federaciji BiH za 2019. godinu iznosi 23 milijarde i 130,77 miliona KM i nominalno je veći za 5,2% u odnosu na 2018. godinu. Stopa realnog rasta BDP-a u 2019. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosi 2,6%.
Posmatrano po područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010 značajan realni rast bruto dodane vrijednosti u 2019. godini u odnosu na 2018. zabilježen je u područjima djelatnosti: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 9,8%; Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 8,6%; Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 7,4%;
Informacije i komunikacije 7,3%; Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) 5,4%; Građevinarstvo 4,9%; Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 3,7%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u sljedećim područjima djelatnosti:
Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 7,1%;
Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 4,7%; Vađenje ruda i kamena 3,1%.