Federacija BiH će od sredstava MMF-a kantonima raspodijeliti 200 miliona KM

0
560
Vlada FBiH donijela je odluku o raspodjeli sredstava MMF-a nižim nivoima vlasti (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava RFI aranžmana s MMF-om, u iznosu od 200 miliona KM za dodjelu finansijske pomoći budžetima kantona u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije Covid-19.
Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u BiH iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton.
Danas je, također, donesena i Odluka kojom su utvrđeni kriteriji raspodjele sredstava ovogodišnjeg Budžeta FBiH iz tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine, u iznosu od 30 miliona KM.
Od ovog iznosa, 10 miliona KM će biti dodijeljeno na načelu solidarnosti svim gradovima i općinama u jednakom iznosu od 125.000 KM za pomoć u sanaciji posljedica koronavirusa. Ostalih 20 miliona KM bit će dodijeljeno gradovima i općinama za sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa, a na temelju javnog poziva. Sredstva su predviđena i za pomoć budžetima gradova i općina za finansiranje tekućih rashoda.
Vlada FBiH će, stupanjem na snagu ove odluke, na svojoj web stranici i u dnevnim novinama, objaviti javni poziv za podnošenje prijava za sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa.
Također, danas je formirana komisija koja će pregledati i ocijeniti dostavljene projekte, zahtjeve i inicijative i sačiniti prijedlog korisnika sredstava. Na temelju toga će Federalno ministarstvo finansija pripremiti prijedlog konačne odluke i dostavititi ga Vladi FBiH na razmatranje. Federalna vlada će posebnom odlukom utvrditi konačne iznose i dinamiku doznačavanja sredstava pojedinim gradovima i općinama.

Za projekte lokalnog razvoja 200.000 KM

Vlada FBiH odobrila je izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija u iznosu od 200.000 KM. Sredstva su odobrena u svrhu uspostave sveobuhvatnijeg finansijskog mehanizma za projekte iz različitih oblasti od značaja za lokalni razvoj, a radi udruživanja sa sredstvima osiguranim putem Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) i dodjele istih jedinicama lokalne samouprave.
S obzirom da su već osigurana sredstava u iznosu od 800.000 KM, putem Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), nužno je bilo osigurati dodatna finansijska sredstva iz Budžeta FBiH za 2020. godinu u iznosu od 200.000 KM i udružiti ih sa sredstvima ILDP-a, te ih raspodijeliti jedinicama lokalne samouprave.