Federacija BiH: Dobit banaka u prvom kvartalu 134,88 miliona KM

0
63
Ukupna aktiva banaka sa sjedištem u FBiH iznosila oko 27,36 milijardi KM

Bankarski sektor u Federaciji BiH je u prvom tromjesečju 2023. godine iskazao pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 134,88 miliona KM, što je za 94,18 miliona KM više u odnosu na isti priod prethodne godine kada je neto dobit iznosila 71,7 miliona KM.
Ostvareno kvartalna dobit banaka iznosi 40,7 posto ukupnih prihoda koji su zaključno sa martom 2023. iznosili oko 331,35 miliona KM i u odnosu na isti period prošle godine (313,1 milion KM) veći su za 18,25 miliona KM ili za 5,8 posto.
Prema izvještajnim podacima 13 komercijalnih banaka, ukupni rashodi na nivou bankarskog sektora u FBiH u prva tri mjeseca 2023. godine iznose 214,05 miliona KM i u odnosu na isti period lani (240,60 miliona KM) manji su za 26,55 miliona KM ili za -11%, preliminarni su podaci Agencije za bankarstvo FBiH.
Ukupan kapital bankarskog sektora u FBiH na kraju marta 2023. godine iznosio je oko 3 milijarde i 338,66 miliona KM, dok je ukupna aktiva banaka iznosila oko 27 milijardi i 365,04 miliona KM.
U bankama sa sjedištem u Federaciji BiH krajem prvog kvartala ove godine bilo je ukupno 6.431 zaposlenih.