Federacija BiH duguje Zavodu PIO 74,9 miliona KM

0
1120
PIO FBiH: Penziju za august primit će 439.489 korisnika

Vlada FBiH je usvojila informaciju o visini duga FBiH Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje s danom 31.8.2017. godine, nastalog na osnovu isplate penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima i na osnovu čl. 94. i čl. 139. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Taj dug Federacije BiH iznosi 74.979.544,16 KM.
Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženi su da, u okviru svojih nadležnosti, u odgovarajućim evidencijama izvrše korekcije u skladu sa utvrđenom visinom duga.