Federacija BiH: Inflacija u septembru 0,3 posto

0
1446
Potrošačke cijene u FBiH u decembru u prosjeku su pale za 0,2%

Potrošačke cijene u Federaciji BiH u septembru 2019. godine porasle su za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Odjeća i obuća za 3,6%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,5%, Ostala dobra i usluge za 0,4%, Hrana i bezalkoholna pića i Restorani i hoteli za 0,2%, Alkoholna pića i duhan, Zdravstvo i Prijevoz za 0,1%.
Cijene su niže u odjeljcima: Rekreacija i kultura za 0,4% i Obrazovanje za 0,1%. U ostalim odjeljcima cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
U septembru 2019. u odnosu na isti mjesec 2018. godine, cijene su više za 0,3% (godišnja inflacija).