Federacija BiH prihvatila zaduženja kod MMF-a i IBRD-a

0
474
Sredstva iz fonda REACT-EU koristiće se za programe očuvanja radnih mjesta za oko 280 hiljada ljudi

Vlada FBiH danas je prihvatila zaduženje Federacije BiH u okviru instrumenta za brzo finansiranje (RFI) Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u iznosu do 163.098.000 specijalnih prava vučenja (ekvivalentno iznosu od 399.980.882,81 KM), što iznosi 61,5 posto od ukupno odobrenih sredstava za Bosnu i Hercegovinu, odnosno 265.200.000 SDR (ekvivalentno iznosu od 650.375.417,74 KM).
Sredstva će biti korištena za finansiranje povećanih potreba u zdravstvu uzrokovanih pandemijom Covid-19 i za finansiranje mjera ekonomske stabilizacije. Rok za otplatu ovog zajma je pet godina, s uključenim trogodišnjim grace razdobljem.
Vlada je, također, prihvatila i zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) u iznosu do 19.859.900 eura, što je 60 posto od ukupno 33.100.000 eura odobrenih Bosni i Hercegovini.
Cilj hitne finansijske pomoći je pružanje podrške BiH u odgovoru na prijetnju koju nameće Covid-19, kao i jačanje nacionalnih sistema javno-zdravstvene pripravnosti. Rok otplate zajma je 32 godine, sa sedmogodišnjim grace razdobljem.