Federacija BiH se emisijom obveznica zadužuje još 70 miliona KM

0
572
Dnevni promet 10 miliona KM

Vlada FBiH danas je donijela dvije odluke o zaduženju Federacije BiH putem emisije obveznica u ukupnom iznosu od 70 miliona KM, namijenjenih za finansiranje izdataka utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH.
Prvom odlukom je odobreno zaduženje od 30 miliona KM putem emisije 30.000 obveznica pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000 KM i s rokom dospijeća od tri godine, dok je drugom odobreno zaduženje od 40 miliona KM kroz emisiju 40.000 obveznica iste nominalne vrijednosti i rokom dospijeća od sedam godina.
Javni pozivi za sudjelovanje u ovim emisijama obveznica bit će objavljeni na internet stranici Federalnog ministarstva finansija, agenta emisije i Sarajevskoj berzi, najkasnije sedam dana prije aukcije.