Federacija BiH uvodi nagrade za nauku

0
424
Najveći broj doktorskih disertacija je iz oblasti društvenih nauka, novinarstva i informisanja

Od iduće godine i u Federaciji BiH bit će dodjeljivane nagrade za nauku, i to nagrada za životno djelo, te godišnje nagrade za nauku, za mlade istraživače i za popularizaciju i promociju nauke.
Nagrade će se sastojati od novčanog iznosa i povelje, a bit će dodjeljivane državljanima BiH s prebivalištem u FBiH za iznimno značajna dostignuća u naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti, za proširenje naučnih spoznaja i za iskazane uspjehe u primjeni rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, koje su postigli naučnici i istraživači – kandidati za nagradu.
Inače, Uredba o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku bit će u primjeni od 1.1.2021. godine, dok će konkurs za dodjelu nagrada, uime Vlade FBiH, raspisati Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti na proljeće iduće godine.
Ovo ministarstvo poziva na saradnju i partnerstvo sve potencijalne predlagače kandidata za nagrade, odnosno sve naučne i istraživačke ustanove – akademije nauka i umjetnosti, univerzitete i njihove organizacijske jedinice, visoke škole, naučne ustanove, naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne institute, tehnološke parkove i druge pravne osobe registrirane za obavljanje naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti sa sjedištem u Federaciji BiH.
S obzirom da će se nagrade dodjeljivati svake godine za Dan nauke u Federaciji BiH, tako će prve federalne nagrade za nauku u četiri kategorije biti dodijeljene 12. decembra 2021. godine.
U FBiH dosad nije postojao uređen način i procedura društvenog vrednovanja naučnih rezultata, mada je evidentno da naučnici i istraživači sa ovih prostora ostvaruju zapažene uspjehe na domaćem i međunarodnom planu.
Ovakve nagrade, pored priznanja naučnicima za postignute rezultate, predstavljaju značajan doprinos popularizaciji istraživačkog rada i promociji zemlje kao naučno i tehnološki osviještene države na međunarodnom planu, saopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.