Federaciju BiH u aprilu posjetilo više od 111 hiljada turista

0
1102
Pad turista u FBiH na mjesečnom i godišnjem nivou, najviše noćenja ostvarili gosti iz Srbije

Federaciju BiH je u aprilu 2019. godine ukupno posjetilo 111.194 turista što je za 14,3 posto više nego u aprilu prošle godine, a u odnosu na mart ove godine broj turista je porastao 72,2 posto. Učešće domaćih turista je 21,1%, a stranih turista 78,9%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Ukupan broj noćenja turista u aprilu 2019. godine u FBiH iznosio je 208.379 što je za 17,4% više u odnosu na april lani, a u odnosu na mart ove godine više je za 79,3%. Učešće domaćih turista je 20,1%, a stranih turista 79,9%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,4%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (9,7%), Njemačke (8,8%), Turske (7,6%), Italije (7,2%) i Ujedinjenih Arapskih Emirata (6,2%) što je ukupno 39,5%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 60,5% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u aprilu 2019. godine iznosio je 31.066 što je za 3,5% više u odnosu na april prošle godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 25,4 posto.