FBiH u avgustu posjetilo blizu 144 hiljade turista, godišnji rast 27,4%

0
947
Turisti su u BiH u prvih pet mjeseci ostvarili više od 1,2 miliona noćenja, godišnji rast 20,2%

Federaciju BiH je u avgustu 2022. godine posjetilo 143.715 turista (stranih 107.217 i domaćih 36.498), što je za 27,4% više u odnosu na avgust 2021. godine, a u
odnosu na juli 2022. godine broj turista je veći za 13,1%.
Učešće domaćih gostiju je 25,4%, a stranih turista 74,6%.
Ukupan broj noćenja turista u FBiH u avgustu 2022. iznosio je 346.436 što je za 20,3% više u odnosu na isti mjesec 2021. godine, a u odnosu na juli 2022. godine veći je za 15,7%. Učešće domaćih turista je 24%, a stranih turista 76%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja u FBiH je ostvaren u okviru vrste
Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93,4%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (10,5%), Saudijske Arabije (7,8%), Hrvatske (7,2%), Njemačke (6,3%) i Kuvajta (5,4%) što je ukupno 37,2%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 62,8% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u avgustu 2022. godine iznosio je 30.272 što je za 7,1% više u odnosu na avgust 2021. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 41%.