Federaciju BiH u decembru posjetilo 66 hiljada turista, rast 14,9%

0
886
Finci prednjače po dužini boravka u BiH, a slijede turisti iz Irana i Kuvajta

Federaciju BiH je u decembru 2019. posjetilo 65.989 turista (stranih 41.927 i 24.062 domaćih gostiju), što je za 14,9 posto više u odnosu na decembar 2018. godine, a u odnosu na novembar 2019. godine broj turista bilo je više za 0,2%. Učešće domaćih turista je 36,5%, a stranih 63,5%.
Ukupan broj noćenja turista u decembru 2019. godine u FBiH iznosio je 120.853 što je za 19,8% više u odnosu na decembar 2018. godine, a u odnosu na novembar 2019. više je za 4,5%. Učešće domaćih turista je 32,4%, a stranih 67,6%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
U strukturi noćenja stranih turista u FBiH najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (26,7%), Srbije (6,1%), Njemačke (5,8%), Slovenije (5,8%) i Italije (4,6%). Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 51% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u decembru 2019. iznosio je 29.123 što je za 5,5% više u odnosu na decembar 2018. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 15,1 posto.