Federaciju BiH u decembru posjetilo 77 hiljada turista, godišnji rast 9,3%

0
159
Najviše stranih turista u decembru 2023. u FBiH bilo je iz Hrvatske, Srbije, Turske i Slovenije...

Federaciju BiH je u decembru 2023. ukupno posjetilo 77.005 turista (stranih 43.970 i domaćih gostiju 33.035), što je za 9,3% više u odnosu na decembar 2022. godine, a u odnosu na novembar 2023. godine veći je za 6,2%. Učešće domaćih turista je 42,9%, a stranih turista 57,1%.
Najviše stranih turista bilo je iz Hrvatske (11.944), Srbije (4.155), Turske (3.827) i Slovenije (3.145)… podaci su Zavoda za statistiku Federacije BiH.
Ukupan broj noćenja turista u FBiH u decembru 2023. godine iznosio je 142.707 (strani gosti 88.129, a domaći 54.578), što je za 5,7% više u odnosu na decembar 2022. godine, a u odnosu na novembar 2023. godine veći je za 8,1%. Učešće domaćih turista je 38,2%, a stranih turista 61,8%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,5%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (24,5%), Turske (8,8%), Srbije (8,3%), Slovenije (7,1%) i Ujedinjenih Arapskih Emirata (5,2%) što je ukupno 53,9%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 46,1% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u FBiH u decembru 2023. godine iznosio je 27.780 što je na istom nivou u odnosu na decembar 2022. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 18%.