Federaciju BiH u decembru posjetilo više od 51 hiljade turista

0
2391
Broj turista u oktobru manji 2% u odnosu na septembar, ali i skoro 20% veći nego godi nu ranije

Federaciju BiH je u decembru 2017. godine posjetilo 51.158 turista što je za 6,3 posto više u odnosu na mjesec ranije, odnosno za 10 posto više u odnosu na decembar 2016. godine, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Učešće domaćih turista bilo je 37,2 posto, a stranih turista 62,8 posto.
Ukupan broj noćenja turista u decembru 2017. godine iznosio je 88.152 što je za 4,2 posto više u odnosu na decembar 2016. godine, a u odnosu na novembar 2017. godine više je za 1,6 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju noćenja bilo je 31,5 posto, a stranih turista 68,5 posto.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 91,9 posto.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (24,7 posto), Ujedinjenih Arapskih Emirata (7,1 posto), Srbije (6,0 posto), Turske (5,9 posto), i Slovenije (5,4 posto), što je ukupno 49,1 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 50,9 posto noćenja.