Federaciju BiH u januaru posjetilo 52.231 turista, godišnji rast 66,7%

0
675
Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske i Ujedinjenih Arapskih Emirata

Federaciju BiH je u u januaru ove godine ukupno posjetilo 52.231 turista, što je za 66,7% više u odnosu na januar prošle godine, a u odnosu na decembar 2021. manje je za 7,8%. Učešće domaćih turista (23.453) je 44,9%, a stranih turista (28.778) je 55,1%.
Najviše turista u januaru bilo je iz susjedne Hrvatske (9.912) i Srbije (4.223).
Ukupan broj noćenja turista u januaru 2022. godine iznosio je 113.831 što je za 65,3% više u odnosu na januar prošle godine, a u odnosu na decembar 2021. godine veći je za 1,7%. Učešće domaćih turista (44.982 noćenja) je 39,5%, a stranih turista (68.849 noćenja) je 60,5%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96,6%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (34%), Srbije (13,2%), Crne Gore (6,1%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (5,4%) i Slovenije (4,6%) što je ukupno 63,3%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 36,7% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u januaru 2022. godine iznosio je 25.375 što je za 10,2% više u odnosu na januar 2021. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 16,3%.