Federaciju BiH u januaru posjetilo 60.993 turista, godišnji rast 15,2 posto

0
623
Najduže u BiH boravili gosti iz Novog Zelanda, Brazila, Katara, Egipta i Grčke

Federaciju BiH je u januaru 2023. ukupno posjetilo 60.993 turista, što je za 15,2 posto više u odnosu na isti mjesec 2022. godine, a u odnosu na decembar 2022. godine broj turista je manji za 13,5 posto.
Učešće domaćih turista (23.416) je 38,4%, a stranih (37.577) turista 61,6%.
Ukupan broj noćenja turista u januaru 2023. iznosio je 136.755 što je za 18,9% više u odnosu na januar 2022. godine, a u odnosu na decembar 2022. godine veći je za 1,3%. Učešće domaćih turista je 35,2%, a stranih turista 64,8%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste
Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96,6%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (38,3%), Srbije (12,4%), Turske (6,3%), Crne Gore (5,9%) i Slovenije (4,1%), što je ukupno 67%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 33% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u januaru 2023. godine iznosio je 26.778 što je za 2,5% više u odnosu na januar 2022. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 18,2%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.