Federaciju BiH u januaru posjetilo blizu 44 hiljade turista

0
1210
BiH je u decembru posjetilo više od 96 hiljada turista

Federaciju BiH je u januaru 2019. godine ukupno posjetilo 43.646 turista što je za 7,9 posto više u odnosu na januar prošle godine, a u odnosu na decembar 2018. broj turista je manji za 24 posto.
Učešće domaćih turista je 35,3 posto, a stranih turista 64,7 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Ukupan broj noćenja turista u januaru ove godine iznosio je 87.550 što je za 6,5 posto više u odnosu na januar 2018. godine, a u odnosu na decembar 2018. manje je za 13,1 posto. Učešće domaćih turista je 31,6 posto, a stranih turista 68,4 posto.
Najveći broj noćenja je ostvaren u hotelima i sličnom smještaju sa učešćem od 94,7 posto.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (36,8%), Srbije (7,1%), Slovenije (5,3%), Turske (5,2%) i Italije (4,4%), što je ukupno 58,8 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 41,2 posto noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u FBiH u januaru ove godine iznosio je 27.720 što je za 1,5 posto manje u odnosu na na januar prošle godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta u hotelima i sličnom smještaju na području Federacije BiH iznosila je 11,4 posto.