Federaciju BiH u julu posjetilo oko 155 hiljada turista

0
1024
U BiH najduže su se zadržavali turisti iz Finske, Irana, Latvije i Južne Koreje

U Federaciji BiH je u julu 2019. ukupno boravilo 154.634 turista što je za 16,2 posto više u odnosu juli prošle godine, a u odnosu na juni 2019. godine broj turista je porastao za 14,4 posto.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, učešće domaćih gostiju je 13,9% (21.509 turista), a stranih turista 86,1% (133.125).
Ukupan broj noćenja turista u julu 2019. godine iznosio je 335.081, što je za 12,4% više u odnosu na juli prošle godine, a u odnosu na juni 2019. više je za 30 posto. Učešće domaćih gostiju je 14,1%, a stranih turista 85,9%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,9 posto.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Saudijske Arabije (20,7%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (9,1%), Poljske (7,2%), Turske (4,9%) i Hrvatske (3,6%), što je ukupno 45,5%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 54,5% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u julu 2019. iznosio je 33.095 što je za 3,1% više u odnosu na juli 2018. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 37,6 posto.