Federaciju BiH u junu posjetilo 118 hiljada turista, godišnji rast 19,5%

Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Turske, Hrvatske, Njemačke, Poljske i SAD

0
227
Najbrojniji turisti bili su iz Turske, Hrvatske i Njemačke

Federaciju BiH je u junu 2023. ukupno posjetilo 118.045 turista (stranih 88.511 i domaćih gostiju 29.534) što je za 19,5% više u odnosu na isti mjesec 2022. godine, a u odnosu na maj 2023. veći je za 0,5%. Učešće domaćih turista je 25%, a stranih turista 75%.
Ukupan broj noćenja turista u junu 2023. godine iznosio je 233.488 (strani 174.209 i domaći 59.279) što je za 11,4% više u odnosu na juni 2022. godine, a u odnosu na maj 2023. godine veći je za 3,5%. Učešće domaćih turista je 25,4%, a stranih turista 74,6%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,8%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Turske (12,4%), Hrvatske (8,9%), Njemačke (5,7%), Poljske (5,6%) i SAD (5,3%) što je ukupno 37,9%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 62,1% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u junu 2023. godine iznosio je 30.304 što je za 0,2% više u odnosu na juni 2022. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 28,5%, saopćio je Zavod za statistiku FBiH.