Federaciju BiH u junu posjetilo 96 hiljada turista, godišnji rast 58,3%

0
648
Najviše stranih turista u junu bilo je iz Turske, Hrvatske, Saudijske Arabije, Njemačke i SAD

Federaciju BiH je u junu ove godine ukupno posjetilo 95.863 turista (stranih 67.024 i domaćih 28.839), što je za 58,3% više u odnosu na isti mjesec 2021. godine, a u odnosu na maj 2022. godine je na istom nivo. Učešće domaćih turista je 30,1%, a stranih turista 69,9%.
Najbrojniji su turisti iz Turske (7.063), Hrvatske (6.629), Saudijske Arabije (4.506), Njemačke (4.066), SAD (3.286)…
Ukupan broj noćenja turista u FBiH je u junu 2022. godine iznosio 203.894 što je za 54,9% više u odnosu na juni 2021. godine, a u odnosu na maj 2022. godine veći je za 5,2%. Učešće domaćih turista je 29,2%, a stranih turista 70,8%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,0%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Turske (8,3%), Hrvatske (8,0%), Saudijske Arabije (7,1%), Njemačke (6,1%) i SAD (5,2%) što je ukupno 34,7%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 65,3% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u junu 2022. godine iznosio je 29.498 što je za 6,6% više u odnosu na isti mjesec lani. Neto stopa iskorištenosti kreveta u hotelima i sličnom smještaju na području Federacije BiH iznosila je 25,9%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.