Federaciju BiH u maju posjetilo 114.770 turista, najbrojniji Kinezi

0
1701
U BiH su se najduže zadržavali turisti iz Kuvajta, Bahreina, Irske, Kine, Japana i Luksemburga

U Federaciji BiH je u maju 2019. godine boravilo ukupno 114.770 turista što je porast od 3,4 posto u odnosu na maj prošle godine, a u odnosu na april 2019. broj turista je porastao za 3,2 posto. U ukupnom broju, učešće domaćih turista je 16,7% (19.123), a stranih turista 83,3% (95.647), podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Najviše stranih turista bilo je iz NR Kine (14.785 ili 15,5%), Hrvatske (7.522 ili 7,9%), Južne Koreje (7.083 ili 7,4%), Njemačke (5.826 ili 6,1%)…
Ukupan broj noćenja turista u maju 2019. iznosio je 197.736 što je za 1,3 posto manje u odnosu na maj prošle godine, a u odnosu na april 2019. manje je za 5,1 posto. Učešće domaćih turista je 17,3%, a stranih turista 82,7%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,4 posto.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz NR Kine (10,0%), Hrvatske (7,4%), Njemačke (7,1%), Italije (6,3%) i Južne Koreje (5,0%) što je ukupno 35,8%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 64,2 posto noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u maju 2019. godine iznosio je 32.294 što je za 5,4 posto više u odnosu na maj prošle godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 22,9 posto.