Federaciju BiH u novembru posjetilo blizu 66 hiljada turista

0
1242
Turistima je glavni grad BiH bio među privlačnijim destinacijama

U Federaciji BiH je u novembru 2019. godine boravilo 65.861 turista (stranih 46.190 i domaćih 19.671), što je za 12,3% više u u odnosu na novembar prošle godine, a u odnosu na oktobar 2019. broj turista je smanjen za 48,6%.
Učešće domaćih gostiju bilo je 29,9%, a stranih turista 70,1%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Ukupan broj noćenja turista u novembru 2019. godine iznosio je 115.661 (noćenja stranih turista – 82.304, a domaćih – 33.357), što je za 13% više u odnosu na novembar 2018. godine, a u odnosu na oktobar 2019. manje je za 50,8%. Učešće domaćih turista je 28,8%, a stranih turista 71,2%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,6%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (16,1%), NR Kine (7,2%), Turske (7,1%), Italije (7,1%) i Srbije (6,4%), što je ukupno 43,9%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 56,1% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u novembru 2019. godine iznosio je 29.484 što je za 5,8% više u odnosu na novembar 2018. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 12,2%.