Federaciju BiH u oktobru posjetilo 120 hiljada turista, godišnji rast 21,4%

Najviše stranih turista u oktobru ove godine u FBiH bilo je iz Hrvatske, Turske, Slovenije i Kine

0
189
Strani turisti su u oktobru ove godine ostvarili 165.840 noćenja

Federaciju BiH je u oktobru 2023. ukupno posjetilo 120.316 turista (stranih 87.858 i domaćih gostiju 32.458) što je za 21,4% više u odnosu na oktobar 2022. godine, a u
odnosu na septembar 2023. broj turista je manji za 14,3%. Učešće domaćih
turista je 27%, a stranih turista 73%.
Najviše stranih turista u oktobru ove godine u Federaciji BiH bilo je iz Hrvatske (12.203), Turske (11.427), Slovenije (6.821) i NR Kine (6.006)…
Ukupan broj noćenja turista u oktobru 2023. godine iznosio je 223.305 (strani gosti 165.840, a domaći 57.465) što je za 17,7% više u odnosu na oktobar 2022. godine, a u odnosu na septembar 2023. manji je za 18%. Učešće domaćih turista je 25,7%, a stranih turista 74,3%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 96,4%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (12,2%), Turske (10,5%), Slovenije (8,3%), Njemačke (5,9%) i SAD (5,5%) što je ukupno 42,4%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 57,6% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u oktobru 2023. godine iznosio je 29.489 što je za 0,4% više u odnosu na oktobar 2022. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 27,1%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.