Federaciju BiH u oktobru posjetilo blizu 105 hiljada turista, u RS-u 33 hiljade gostiju

0
1468
Najviše noćenja u FBiH ostvarili su turisti iz Saudijske Arabije, Kuvajta, Hrvatske, Njemačke i UAE

U Federaciji BiH je u oktobru 2018. posjetilo 104.777 turista što je za 14,3 posto više u odnosu na oktobar prošle godine, a u odnosu na septembar 2018. manje je turista za 11,4 posto.
Učešće domaćih turista je 18 posto, a stranih turista 82 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Ukupan broj noćenja turista u oktobru ove godine iznosio je 183.188 što je za 12,4 posto više u odnosu na na oktobar lani, a u odnosu na septembar ove godine manje je za 18,6 posto. Učešće domaćih turista je 16,6 posto, a stranih turista 83,4 posto.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93,3 posto.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (11,4%), Hrvatske (9,5%), NR Kine (8,1%), Italije (5,8%), i Slovenije (5,4%) što je ukupno 40,2%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 59,8% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u oktobru 2018. godine iznosio je 30.136 što je za 4,3 posto više u odnosu na oktobar prošle godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 22,6 posto.
Prema podacima entitetskog zavoda za statistiku u Republici Srpskoj je u oktobru 2018. godine boravilo 32.995 turista (domaćih 16.088, a 16.907 stranih), što je u odnosu na mjesec ranije (septembar) manje za 10,5%. Turisti su u oktobru ove godine imali 81.984 noćenja, što je u odnosu na septembar 2018. manje za 4,4%.
U poređenju sa oktobrom prošle godine broj turista koji su boravili u RS-u u oktobru ove godine je veći za 6,7%, a porastao je i broj noćenja za 10,5%.
Od ukupno 16.907 stranih turista u oktobru 2018. godine, najviše turista u RS bilo je iz: Srbije (4.340), Hrvatske (2.637), Slovenije (2.068), Njemačke (667), Austrije (557), Crne Gore (428) itd.
U oktobru 2018. godine Republika Srpska je raspolagala sa 10.555 stalnih ležaja.