Federaciju BiH u septembru posjetilo 130,6 hiljada turista

0
1498
Broj turista u oktobru manji 2% u odnosu na septembar, ali i skoro 20% veći nego godi nu ranije

Federaciju BiH je u septembru 2019. posjetilo 130.615 turista (domaćih 23.376, a stranih 107.239), što je za 10,3% više u u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je u odnosu na august ove godine bilo manje turista za 20,1%. Učešće domaćih gostiju je 17,9%, a stranih turista 82,1%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Ukupan broj noćenja turista u septembru 2019. iznosio je 242.092 što je za 7,5% više u odnosu na septembar prošle godine, a u odnosu na august ove godine manje je za 32,6%. Učešće domaćih gostiju je 17,8%, a stranih turista 82,2%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz NR Kine (7,3%), Hrvatske (6,3%), Poljske (6,3%), Njemačke (6,2%) i Turske (5,5%), što je ukupno 31,6%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 68,4% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u septembru 2019. iznosio je 32.914 što je za 4,1% više u odnosu na septembar 2018. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 24,8%.