Federaciju BiH u septembru posjetilo više od 118 hiljada turista

0
1307
U odnosu na avgust broj turista u FBiH smanjen je u septembru za 22,6 posto

U Federaciji BiH je u septembru 2018. godine ukupno boravilo 118.317 turista što je za 9,0% više u odnosu na septembar prošle godine, a u odnosu na avgust 2018. broj turista je manji za 19,1%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Učešće domaćih turista je 17,2%, a stranih turista 82,8%.
Ukupan broj noćenja turista u septembru 2018. godine iznosio je 225.135 što je za 5,1% više u odnosu na septembar prošle godine, a u odnosu na avgust 2018. godine manje je za 33,4%. Učešće domaćih turista je 17,2%, a stranih turista 82,8%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u hotelskom smještaju sa učešćem od 93,2%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Poljske (7,1%), Hrvatske (6,2%), Turske (5,4%), Italije (5,3%) i Slovenije (5,3%), što je ukupno 29,3%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 70,7% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u septembru 2018. iznosio je 31.580 što je za 5,9% više u odnosu na septembar lani. Neto stopa iskorištenosti kreveta u hotelskom smještaju na području Federacije BiH iznosila je 28,1%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.