Federalna vlada utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti na radu

0
2674
Sjednica Vlade Federacije BiH održana je u Sarajevu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti na radu, koji uređuje prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi s provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu, kao i opća načela prevencije, te sistem pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, čijom se primjenom postiže sprječavanje povreda na radu, nastanak profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi s radom, kao i zaštita radne okoline.
S ciljem provedbe presude Ustavnog suda BiH od 30.1.2013. godine, Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.
Federalna vlada dala je saglasnost na Plan poslovanja JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu kojim su planirane investicije od 93,78 miliona KM. Najveće ulaganje kreditnih sredstava od 75,22 miliona KM planirano je za modernizaciju cesta u FBiH, dok su Ceste FBiH iz vlastitih sredstava za projekte rekonstrukcije i izgradnje, rasvjetu i semaforizaciju raskrsnica i tunela planirale 16,79 miliona KM. Vrijednost zajedničkih ulaganja sa općinama i kantonima iznosi 1,07 miliona KM. Na osnovu Odluke Vlade FBiH, iz Budžeta FBiH je za eksproprijaciju planirano 700.000 KM.
Vlada FBiH donijela je i Odluku o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH prema kojoj je za ove namjene u 2018. godini predviđeno 10,2 posto od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Utvrđeni procenat izdvajanja je na istom nivou kao i u prošloj godini, a predložio ga je Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.
Danas je Vlada FBiH donijela i Uredbu o uspostavljanju maloljetničkog zatvora u Orašju. Maloljetne osobe osuđene na kaznu maloljetničkog zatvora, koju su izrekli sudovi u Federaciji BiH, izdržavat će kaznu u posebnom Odjeljenju za maloljetnike u ovom kazneno-popravnom zavodu.

Problemi u poslovanju Razvojne banke FBiH

Federalna vlada danas je informirana o problemima u poslovanju Razvojne banke FBiH, a federalni premijer, kao predsjednik Skupštine ove banke, zadužen je da hitno sazove sjednicu Skupštine RBFBiH.
Skupština bi razmatrala izvještaj o poslovanju Razvojne banke za 2016. godinu i imenovala nedostajućeg člana Nadzornog odbora u skladu s provedenom procedurom. Nadzorni odbor Razvojne banke zadužen je da postupi po zaključcima Vlade Federacije BiH i hitno imenuje vršioce dužnosti izvršnih direktora.
U današnjoj raspravi je naglašeno da su Vlada FBiH, u funkciji Skupštine Razvojne banke BiH, kao i federalni premijer, ujedno i predsjednik Skupštine ove banke, do sada poduzimali neophodne aktivnosti za otklanjanje uočenih nepravilnosti u radu, a s ciljem osiguranja zakonitosti rada Banke i svih njenih organa, te će u tom pravcu istrajati koristeći sva ovlaštenja i raspoložive mogućnosti.