Federalni zavod PIO lani poslovao s dobiti od 86,64 miliona KM

Prelaskom na poslovanje preko budžeta, početkom 2020. godine, Zavod PIO je prebacio na račun budžeta FBiH kumulirani suficit u iznosu 42,1 milion KM

0
814
PIO FBiH: Penziju za oktobar primit će ukupno 432.709 penzionera

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko/mirovinsko osiguranje (PIO/MIO) ostvario je u 2019. godini višak prihoda nad rashodima u iznosu 86.644.559 KM. Time je namiren nekoliko godina unazad akumulirani deficit, koji je na kraju 2018. godine iznosio 30.780.411 KM, tako da je kumulativni višak prihoda nad rashodima 31.12.2019. godine iznosio 55.864.148 KM.
Ovo je navedeno u izvještaju o prošlogodišnjem radu Federalnog zavoda za PIO, prezentiranom na jučerašnjoj sjednici Vlade FBiH.
Obzirom da je Federalni zavod 1.1.2020. godine, u skladu s novim Zakonom o PIO, prešao na finansijsko poslovanje preko budžeta FBiH, početkom 2020. godine je prebacio na račun budžeta FBiH kumulirani suficit u iznosu 42.117.657,36 KM.
Federalni zavod PIO se, u skladu s politikom usklađenoj s Vladom FBiH, postepeno rješavao nepotrebne imovine. Od značajnijih nekretnina za prodaju u narednim godinama ostaju još domovi u Bihaću i Zenici.
Brojni su pozitivni efekti reforme penzionog sistema, realizirane početkom primjene Zakona o PIO od 1.3.2018. godine. Tako je, djelimično, ispravljena nepravednost u visinama penzija, nastajala godinama unazad kroz primjenu do tada važećeg zakona.
Dobna granica 65 godina života i minimalno 15 godina staža osiguranja, ili 40 godina staža osiguranja, zaustavila je porast broja penzionera. Do toga neće dolaziti ni u narednom srednjoročnom periodu, što će omogućiti vođenje penzijske politike ka realnom povećanju penzija, na osnovu rasta BDP-a, bez rizika na stabilnost javnih finansija.
Razriješen je status 1.925 udovica šehida i poginulih boraca, a povećanje broja korisnika po osnovu Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju je još prisutno, ali usporava i u narednih nekoliko godina će potpuno prestati.
Sada, dvije godine i tri mjesaca od početka primjene vidi se da je po svim osnovama broj penzionera na kraju maja 2020., u odnosu na decembar 2019. godine, uključujući dva navedena osnova za rast broja korisnika, veći za samo 951 ili 0,22 posto i iznosi 424.964 penzionera.
Na osnovu svih pokazatelja vidljivo je da je reforma penzijskog sistema ostvarila veoma dobre rezultate, navedeno je u informaciji Federalnog zavoda PIO.