Federalno ministarstvo i Caritas BiH: Saradnja na projektima zapošljavanja i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom

0
140
Ministar Delić potpisao Memorandum o saradnji sa direktorom Caritasa BiH monsinjorom Kneževićem

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je danas Memorandum o saradnji sa direktorom Caritasa BiH monsinjorom Tomom Kneževićem.
Iz Ministarstva je saopćeno da je Memorandum potpisan s ciljem unapređenja saradnje u oblastima rada i zapošljavanja, prava i položaja osoba sa invaliditetom, te drugih oblasti na području Federacije BiH koje su u nadležnosti Ministarstva, a od interesa za Caritas BiH i njegove aktivnosti koje provodi u zajednici.
Ministar Delić je naglasio važnost kvalitetne i kontinuirane saradnje sa partnerima koji su svoj rad u zajednici dokazali uspješnim projektima i aktivnostima.
“Caritas BiH već trideset godina radi projekte na području BiH koji doprinose razvoju zajednice, a obzirom da su već izvjesno vrijeme aktivni i na poljima rada i zapošljavanja oni su za nas značajan partner s kojim možemo doprinijeti napretku u ovom za našu zemlju iznimno bitnom segmentu društva”, kazao je ministar Delić.
Dodao je da iskustva i znanja Caritasa u oblasti poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom, također znače Ministarstvu koje će nastojati pratiti programe i aktivnosti i sudjelovati gdje se ukaže prilika.
Monsinjor Tomo Knežević kazao je da je definiranje saradnje na ovaj način konkretan znak podrške i priznavanje Caritasu zasluga za sve što je dosad uradio i šta će uraditi u narednom periodu.
“Ovo je konkretan znak podrške konkretne vlasti za rad na dobrobit svih stanovnika BiH, ne samo Federacije, jer Caritas djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine”, kazao je monsinjor Knežević.
Na osnovu potpisanog Memoranduma Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Caritas BiH nastojaće provoditi konkretne projekte i aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja, te unapređenja prava i položaja osoba sa invaliditetom.